Aicinām meža īpašniekus paust viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (VAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens no projekta uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku uzskatus par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Iegūtā informācija tiks izmantota meža īpašnieku viedokļa un interešu pārstāvēšanai dabas aizsardzības politikas pilnveidošanā.

Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394091232/