Ātrās saites

Izdota grāmata par dabai labvēlīgu lauksaimniecību

Latvijas Dabas fonds izdevis grāmatu „Ziemeļvalstu, Baltijas un Baltkrievijas risinājumi bioloģisko daudzveidību veicinošā lauksaimniecībā” (angļu val. „Nordic-Baltic-Belarus solutions in farming for biodiversity”), apkopojot vairāku valstu pieredzi dabai draudzīgā un ekonomiski izdevīgā saimniekošanā.

Grāmata „Ziemeļvalstu, Baltijas un Baltkrievijas risinājumi bioloģisko daudzveidību veicinošā lauksaimniecībā” izdota, lai apkopotu veiksmīgus piemērus dabai un videi labvēlīgā saimniekošanā. Rakstu krājumā apkopoti 14 Somijas, Latvijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Baltkrievijas autoru raksti. Katrā no tiem sniegts apskats par veiksmīgiem piemēriem, kā saimniekot videi un dabai labvēlīgā veidā, tai pat laikā nodrošinot lauku ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.

Rakstu krājuma galvenais redaktors Jānis Reihmanis stāsta: “Grāmatas mērķis ir apkopot labāko piemērus, veicināt zināšanu pārnesi un nevalstisko organizāciju turpmāku starpvalstu sadarbību lauku saimniekošanas un dabas daudzveidības saglabāšanas harmonizācijai”. Lasītājiem tiek piedāvāts ieskats Latvijas un kaimiņvalstu pieredzē, kas uzkrāta tādās jomās kā bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošana veicinot specializētu tirgus produktu („ganību gaļa”) un lauku tūrisma attīstību, ekoloģiska būvniecība izmantojot vietējos materiālus, kā arī citi piemēri. 

Grāmata izdota Ziemeļu Ministru padomes finansēta projekta “Strengthening Nordic-Baltic-Russia/Belarus partnership in farming for biodiversity” ietvaros, kurā darbojās Latvijas Dabas fonds, Somijas dienvidrietumu tradicionālo lauku ainavu biedrība (Somija), Starptautiskās ekologu asociācijas Minskas nodaļa (Baltkrievija), Norvēģijas ziemeļvalstu ainavu organizācija (Norvēģija) un WWF (Zviedrija). Rakstu krājums sagatavots angļu valodā. Izdevuma galvenais redaktors ir Jānis Reihmanis. Rakstu autori ir: Sven-Olov Borgegård, Dāvis Gruberts, Kimmo Härjämäki, Iiro Ikonen, Ola Jennersten, Dace Kalniņa, Ann Norderhaug, Jānis Reihmanis, Svetlana Semenas (Светлана Семенас), Evgeny Shirokov (Евгений Широков), Benita Štrausa, Ellen Svalheim un Jan van der Veen.

Latvijas Dabas fondsIzdevums pieejams lejupielādēšanai:
Nordic-Baltic-Belarus solutions in farming for biodiversity

Kontaktinformācija:

Jānis Reihmanis
Latvijas Dabas fonds
janis.reihmanis@ldf.lv
Tālrunis: 67830999