VAAD sanāksme par ugu kaitīgo organismu Diaporthe vaccinii un tā iekļaušanu Savienības karantīnas organismu sarakstā

Pasākuma datumi: 
24.01.2019