Sanāksme par VAAD pagājušā gada rezultātiem un plānoto 2019.gadā

Pasākuma datumi: 
08.02.2019