Ātrās saites

SARA

Projekta nosaukums:  Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Projekta numurs 18-00-A01612-000004

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest praksē intraruminālu ilgas darbības sistēmu un metodi spurekļa parametru monitoringam, lai paildzinātu augstražīgo slaucamo govju mūžu, palielinātu izslaukumu, savlaicīgi konstatētu nevēlamās spurekļa parametru pārmaiņas un veiktu pasākumus subakūtai spurekļa acidozes (SARA) novēršanai.

Plānotās aktivitātes un rezultāts: eksperimentāla izstrāde – SARA diagnosticēšanas sistēmas prototipa izgatavošana, testēšana un validēšana vidē, kas atspoguļo reālus darbības apstākļus, un sistēma testēšana reālajā vidē. Izstrādātā sistēma palielinās lopkopības nozares ražīgumu, samazinās saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabos dzīvnieku uzturēšanas apstākļus.

Projekta uzsākšanas datums – 01/09/2018

Projekta beigu datums – 28/02/2022

Projekta budžets – 421 082.33 EUR

Atbalsts intensitāte – 90%

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam (LAP) 16.pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros. Plašāka informācija par ES lauku attīstības programmu un ELFLA –  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta vadītājs: Anatolijs Zabašta
Adrese: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
E-pasts: anatolijs.zabasta@rtu.lv
Tālr.: +371 29232872

Projekta partneris – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
Kontakpersona:  Ilva Bērziņa
Adrese: Republikas laukums 2, 523.birojs Rīga, LV-1010
E-pasts: ilva.berzina@losp.lv
Tālr.: +371 29429371