Dižošanās akcijas "Dižprojekts 2018" balsošana ir sākusies!

Arī šogad noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts 2018” balsošana!

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. 
 
Informācija par katru Dižprojekta 2018 nominantu publicēta LLF mājas lapā - http://llf.partneribas.lv/archives/5333
 
Dižprojekts 2018 nominācija tiks piešķirta pēc vietējo rīcības grupu vērtējuma. Savukārt "Skatītāju simpātija" tiks noteikta pēc "Like"/"Patīk" saskaitīšanas Latvijas Lauku foruma sociālo tīklu galerijās:
 
Balsot ar savu "Like"/"Patīk" var līdz līdz 19. februārim!