RTU meklē nākamās paaudzes klimata novatorus

2019. gada 28. janvārī – Trešo gadu pēc kārtas Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina dažādu nozaru profesionāļus, uzņēmumus un organizācijas pieteikties dalībai pasaules vadošajā mobilitātes programmā «Pioneers into Practice 2019», kas vērsta uz klimata pārmaiņu samazināšanu, lai apgūtu jaunas zināšanas un tuvinātu pasauli klimatneitrālai ekonomikai.

Pieteikties dalībai iespējams līdz 11. aprīlim, aizpildot elektronisku anketu https://pioneers.climate-kic.org/.

«Pioneers into Practice 2019» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem, kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas. RTU kopš 2016. gada ir EIT «Climate-KIC» partneris.

Programma ilgs no maija līdz novembrim, piedāvājot profesionāļiem praktiskās nodarbībās un tiešsaistes apmācībās paplašināt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, un inovācijas sistemātisko pieeju, darboties starpdisciplinārās komandās, lai izstrādātu risinājumus Latvijas pašvaldību vides problēmām, kā arī saņemt 2000 eiro stipendiju četru līdz sešu nedēļu praksei septembrī/oktobrī kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām un nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem no visas Eiropas.

Latvijas uzņēmumi un organizācijas tiek aicināti uzņemt praksē vadošos citu Eiropas valstu profesionāļus un, noslēdzoties programmai, saņemt risinājumus un pieejas, kas var palīdzēt turpmākai darbībai. Latvijas pārstāvji pirmo reizi praksē ārvalstu pionierus uzņēma 2018. gadā.

Šis ir jau trešais gads, kad RTU Dizaina fabrika īsteno «Pioneers into Practice» programmu Latvijā. 2018. gadā klimata pionieri rosināja izmantot lielos datus, lai Jelgava laikus spētu pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei, un radīt īpašu apbalvojumu, kas ļautu popularizētu videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmējdarbību Valmierā. Abus risinājumus pašvaldības novērtēja pozitīvi un plāno ieviest. Savukārt 2017. gadā programmas dalībnieki risināja biedrību «Ekodizaina kompetences centrs» un «homo ecos:» izaicinājumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmas bremzēšanai un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai pašvaldībās.

Plašāk par programmu «Pioneers into Practice» iespējams uzzināt
šeit.

RTU Dizaina fabrikā atrodas Baltijā vislabāk aprīkotā prototipēšanas darbnīca, kvalificētu ekspertu komanda un zinātniskais atbalsts uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus, inženiertehniskus risinājumus un meklētu jaunas darba pieejas.

Plašāk par programmu:

«Pioneers into Practice 2019» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem, kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas. RTU kopš 2016. gada ir EIT «Climate-KIC» partneris.

Programma ilgs no maija līdz novembrim, piedāvājot profesionāļiem praktiskās nodarbībās un tiešsaistes apmācībās paplašināt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, un inovācijas sistemātisko pieeju, darboties starpdisciplinārās komandās, lai izstrādātu risinājumus Latvijas pašvaldību vides problēmām, kā arī saņemt 2000 eiro stipendiju četru līdz sešu nedēļu praksei septembrī/oktobrī kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām un nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem no visas Eiropas.

Latvijas uzņēmumi un organizācijas tiek aicināti uzņemt praksē vadošos citu Eiropas valstu profesionāļus un, noslēdzoties programmai, saņemt risinājumus un pieejas, kas var palīdzēt turpmākai darbībai. Latvijas pārstāvji pirmo reizi praksē ārvalstu pionierus uzņēma 2018. gadā.
 

Šis ir jau trešais gads, kad RTU Dizaina fabrika īsteno «Pioneers into Practice» programmu Latvijā. 2018. gadā klimata pionieri rosināja izmantot lielos datus, lai Jelgava laikus spētu pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei, un radīt īpašu apbalvojumu, kas ļautu popularizētu videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmējdarbību Valmierā. Abus risinājumus pašvaldības novērtēja pozitīvi un plāno ieviest. Savukārt 2017. gadā programmas dalībnieki risināja biedrību «Ekodizaina kompetences centrs» un «homo ecos:» izaicinājumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmas bremzēšanai un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai pašvaldībās.

Kas var kļūt par klimata pionieri?

Dalībai programmā var pieteikties:

 • ja ir pieredze vai/un zināšanas, kas saistītas ar vides un klimata pārmaiņu izaicinājumiem;
 • ja ir interese palīdzēt rast risinājumus klimata pārmaiņu problēmsituācijām un kļūt par daļu no starpdisciplināras profesionāļu komandas;
 • ja ir laiks un iespējas piedalīties visos programmas posmos;
 • ja ir labas angļu valodas zināšanas;
 • ja ir atvērtība un gatavība mācīties, dalīties zināšanās un ieguldīt laiku dalībai programmā.

Kas var uzņemt klimata pionierus?

Praktikantu uzņemšanai var pieteikties:

 • organizācijas, kam ir pieredze vai interese par klimata pārmaiņām un/vai ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni;
 • organizācijas, kas spēj nodrošināt dalībniekam darba uzdevumus un pārraudzību to izpildē;
 • organizācijas, kas var uzņemt praktikantus septembrī un oktobrī;
 • organizācijas, kas ir ieinteresētas paplašināt savu darbības tīklu, radīt jaunus uzņēmējdarbības risinājumus, stiprināt zināšanas un konkurences priekšrocības;
 • organizācijas, kas ir ieinteresētas izprast un apgūt inovācijas sistemātisko pieeju;
 • organizācijas, kas ir atvērtas un gatavas mācīties, dalīties zināšanās, izbaudīt dalību programmā,novērtējot win-win piedāvājumu.


Papildu informāciju:
Santa Krastiņa
RTU Dizaina fabrikas
«Climate-KIC HUB Latvia»
projektu vadītāja
E-pasts: Santa.Krastina@rtu.lv
  

 Informāciju sagatavoja

Lāsma Vaivare
RTU Sabiedrisko attiecību departamenta
projektu vadītāja
Tālr. 67089312, 26597739
E-pasts: Lasma.Vaivare@rtu.lv