VAAD tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem - Prezentācijas

2019. gada 8. februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2018.gada darbības rezultātus un 2019.gada aktualitātes.

Sanāksmes prezentācijas:

Sēklu kontroles joma (V.Evelone)

Agroķīmijas joma (S.Rulle)

Augu karantīnas joma (G.Šķupele)

Augu aizsardzības joma (V.Ezers)