Konference “GLOBALG.A.P. sertifikāts – apliecinājums droši ražotai pārtikai ilgstpējīgā vidē”

Pasākuma datumi: 
20.03.2019 - 21.03.2019

Aicinām lauksaimniekus, pārtikas ražotājus, loģistikas centru un tirdzniecības pārstāvjus 20. un 21. martā uz konferenci Jelgavā “Pārtikas nekaitīgums un ilgtspēja – GLOBALG.A.P. - pasaules standarts, kas to apliecina”.

http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/konference-globalgap-sertifikats-...