Ātrās saites

LOSP: Galega proteīna bagāta lopbarība ar nākotni

Galega
EP deputāte S.Kalniete (pa kreisi) un LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs
Galega
Galegas laukā

Šonedēļ, LOSP kopā ar Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes atbalstu rīkoja konferenci ar mērķi popularizēt galegas labās īpašības un bagātīgo proteīna devumu skābbarības veidošanā.

Konferencē piedalījās Dr.agr. Valdis Auziņš un Dr. vet. med. Kārlis Ķaune, kuri ar ilggadīgi veikto pētījumu palīdzību paskaidroja austrumu galegas audzēšanas principus un līdzšinējo pieredzi. Savukārt galegas skābbarības izēdināšanas ekonomisko efektivitāti skaidroja zemnieku saimniecības „ZILŪŽI” īpašnieks, LLU maģistrants Jānis Grasbergs.

Kā galvenais arguments galegas rentablai audzēšanai ir tās galvenā pozitīvā īpašība, “ka ar to var segt līdz 90 % kopproteīna un enerģijas vajadzības un tas būtiski ietekmē piena izmaksas. Jo vairāk proteīna aizstāj ar rupjo barību, jo vairāk govis var uzņemt enerģiju ar spēkbarību un kāpināt izslaukumu,” apgalvo Dr.agr. Valdis Auziņš.

Valdis Auziņš:

“Galega apvieno labākās zālāju īpašības:

  • tai piemīt stiebrzāļu ilggadība un tauriņziežu spēja saistīt atmosfēras slāpekli;
  • tā aug un ražo daudzus gadus bez pārsējas un slāpekļa mēslojuma;
  • tā ražo bez pesticīdu lietošanas (nav kaitēkļu un slimību);
  • galega pasargā augsni un ūdeņus no piesārņošanas, erozijas, uzkrāj augsnē slāpekli un organiskās vielas (humusu);
  • ceļ auglību un bioloģisko ražu, samazina izmaksas;
  • apkaltējot galegu, nenobirst vērtīgās lapiņas un saglabājas skābbarībā, skābsienā un sienā augsta barotājvērtība.

Pamatojoties uz līdzšinējiem pētījumiem galega ir pie mums ilggadīgākā, ražīgākā, proteīna bagātākā un lētākā zālāju kultūra, kā arī perspektīva biomasas ražošanai, lopbarībai un enerģijai (kurināšanai -biogāzei, granulām).”

Jānis Grasbergs:

“Daudzgadīgie zālaugi ir galvenais un lētākais proteīna un enerģijas avots govju ēdināšanai, to ekonomisko nozīmi īpaši izceļ fakts, ka 1/2 no piena ražošanas izmaksām sastāda lopbarība. Austrumu galega kā lopbarības kultūra ir perspektīva Latvijas apstākļiem, jo tā ir ilggadīga, bez pārsējas spēj augt 20 gadu, un satur līdz pat 20% proteīna skābbarības sausnā, tas dod iespēju samazināt iepirktās pilnvērtīgās barības izmaksas.”

Ligita Silaraupa, LOSP piena grupas vadītāja:

“No piena ražošanas izdevumiem vislielākais īpatsvars ir lopbarībai, tāpēc tālredzīgi ir tie saimnieki, kas katru gadu uzlabo zālāju un ganību kvalitāti. Lētākas un kvalitatīvākas rupjās lopbarības ražošana ir iespēja kā samazināt piena pašizmaksu. Ar lopbarības ražošanu saistītie izdevumi jādala divās grupās: izdevumi ganību veidošanas gadā un izdevumi ražošanas gadā. Jo ilgāks ir ganību lietošanas laiks, jo lētāka ir ganībās iegūstamās lopbarības pašizmaksa. Un galega šajā ziņā ir nepārspējama- Latvijā ir galegas platības, kuru vecums ir teju 30 gadi."

Kas ir galega?

Tā ir ilggadīgākā, proteīna bagātākā, ražīgākā un lētākā zālāju kultūra enerģijas un proteīna ieguvei. Ar to var segt daļu dārgo olbaltumvielu piedevu. Galegas zaļmasa satur 18 aminoskābes t. sk. visas neaizvietojamās. Galegas lopbarības ieviešana var veicināt vairāk un lētāka piena ražošanu, piena produkcijas konkurētspēju un ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību un zemnieku labklājību.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!