Ātrās saites

Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē

Apmācību nosaukums: Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)
LAD līguma Nr.  LAD070218/P35

Apmācību apraksts: Mācību kursa ietvaros tiek organizētas trīs mācību grupas. Mācību kursa pirmajā mācību dienā plānots iepazīstināt dalībniekus ar kooperācijas pamatprincipiem, informējot tos par ārējiem un iekšējiem nosacījumiem sekmīga kooperatīva izveidošanai. Otrajā dienā, savukārt, tiks sniegta informācija par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz kooperatīvu dibināšanu un darbību. Tāpat otrajā mācību dienā grupa iepazīsies ar strādājoša kooperatīva darbību. Lai apmācību dalībniekus kooperatīva vadīšanā un ikdienas darbu plānošanā, trešajā mācību dienā tiks piedāvātas tēmas par kooperatīva vadības principiem, kā arī finanšu plānošanu un procesu vadību. Savukārt, praktiskās zināšanas mācību dalībnieki iegūs ārpus Latvijas.

Apmācību finansējums: Mācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.
Apmācību programmas

    1.grupa
    2.grupa
    3.grupa

Projekta vadītājs: Linda Uzkalne
E-pasts: linda.uzkalne@losp.lv
Tālr.: +371 29118615

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. (links - https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv)

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!