Ātrās saites

Mācību kursi “Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē”

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) organizē trīs mācību grupas mācību kursa “Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk., veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)” ietvaros. Mācību kursa „Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)” mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas lopkopības nozarē iesaistītajiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, lai motivētu tos savstarpēji kooperēties.

Mācību kursa ietvaros pirmajā mācību dienā plānots iepazīstināt dalībniekus ar kooperācijas pamatprincipiem, informējot tos par ārējiem un iekšējiem nosacījumiem sekmīga kooperatīva izveidošanai. Otrajā dienā, savukārt, tiks sniegta informācija par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz kooperatīvu dibināšanu un darbību. Papildus otrajā mācību dienā grupa dosies vizītē uz jau strādājošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību. Lai apmācību dalībniekus kooperatīva vadīšanā un ikdienas darbu plānošanā, trešajā mācību dienā tiks piedāvātas tēmas par kooperatīva vadības principiem, kā arī finanšu plānošanu un procesu vadību. Praktiskās zināšanas, savukārt, tiks iegūtas ārpus Latvijas.

Apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. (links - https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv)

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!