Biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” biedru kopsapulce 2019

Šī gada 14. martā Berģu kultūras namā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA) ikgadējā biedru kopsapulce. Sapulces pirmajā daļā konference „Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020. gada”, kuru atklās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Pēc konferences atskatīsimies uz paveikto 2018. gadā un iepazīstināsim ar biedrības darbības plānu 2019. gadam.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: ”Līdzšinējais iedalījums lielajās un mazajās saimniecībās atbalsta sniegšanas kritēriju noteikšanā nav korekts, un tas ir jāmaina. Finansējuma pārdalei jābūt atkarīgai no hektāru daudzuma saimniecībā, nevis no vairākiem citiem kritērijiem, kas ierobežo atbalsta saņemšanas iespējas. Ir būtiski veidot vispusīgus un iekļaujošus atbalsta mehānismus, kas strādās Latvijas saimniecību labā, neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir saimniecība, un neatkarīgi no tā, kādus produktus saimniecība ražo.”

LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis: „Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) nav tikai politika lauksaimniekiem, bet gan politika, kas vērsta uz visu sabiedrību. Tā atainos mūsu visu redzējumu uz lauku nākotni. Eiropas Komisijas KLP piedāvājums ir gana labs, taču varētu būt ambiciozāks tieši vides un sociālajā jomā. Lielākais stūrakmens šobrīd ir veids, kā mēs KLP ieviesīsim nacionālajā līmenī Latvijā un cik efektīvi spēsim izmantot Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Starp lielākajiem izaicinājumiem jāmin nevienlīdzības mazināšana ne tikai starp ES dalībvalstīm, bet arī starp Latvijas reģioniem, jo lauku teritoriju attīstības līmeņi Latvijā ir ļoti atšķirīgi.

Konferencē piedalīsies Baltijas Vides Foruma vides eksperte Anda Ruskule, Zemkopības ministrijas pārstāvji Liene Jansone un Zigmārs Ķikāns, un LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis. 
Kopsapulces sākums plkst. 11:00. Pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 20262027 vai rakstot uz e-pastu info@ekoprodukti.lv.


Kopsapulces laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.