Iepazīstināšana ar Eiropas semestra ziņojumu par Latviju un 2021.–2027. gada kohēzijas politikas plānošanas sarunu atklāšana

Pasākuma datumi: 
11.04.2019