Mācības "Aitkopības produkcija, vilnas, gaļas un piena kvalitāte, to ietekmējošie faktori, ražošanas ekonomiskais pamatojums"

Latvijas aitu audzētāju asociācija, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 29.-30. aprīlī rīko divu dienu mācības "Aitkopības produkcija, vilnas, gaļas un piena kvalitāte, to ietekmējošie faktori, ražošanas ekonomiskais pamatojums".


Mācības notiks saimniecībā Mazburkas (Smārdes pagasts, Engures novads).


Lektori: prof. Daina Kairiša, Agita Blūma, Dace Bārzdiņa.


Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Visi mācību dalībnieki, kuri apmeklēs vismaz 75%, saņems apliecinājumu par dalību mācībās (8h stundas teorija, 8h stundas praktiskās mācības).
Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11.81 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 59,03 euro.
Pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots. Mācību dalībnieka reģistrācijas anketa pielikumā.
Mācībām var pieteikties rakstot
info@laaa.lv vai zvanot 25669918.


Mācības atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

logo_macibas.png