Ātrās saites

KLP projekta dokumentācija

Audioieraksts - Lauksaimniecības popularizēšana jauniešu vidū (M.Jātnieks)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 27.09.2011

Lauksaimniecības popularizēšana jauniešu vidū. Bauskas rajona Codes zemnieks Mārtiņš Jātnieks par saimniecību „Vaidelotes”, mācību pieredzi LLU un Jātnieku dzimtas pieredzi un resursu koordināciju.  Divi no četriem brāļiem Jātniekiem ir saistīti ar darbu un mācībām lauksaimniecībā.

Audioieraksts - Iekšējā ES lauksaimniecības produktu tirgus aizsardzība (G.Jakobsone)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 27.09.2011

Kas ir KLP? Iekšējā ES lauksaimniecības produktu tirgus aizsardzība. LOSP eksperte Ginta Jakobsone.

Audioieraksts - Atbalsts lauksaimniecībai kā nozarei, kas attīstās (E.Treibergs)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 27.09.2011

Atbalsts lauksaimniecībai kā nozarei, kas attīstās. LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs par spēju paust Latvijas viedokli kopā ar citām organizācijām. Vācijas pieredze nevalstiskām  organizācijām un to pārstāvniecība.

Audioieraksts - Sabiedrības atbalsts - labumi un savstarpējā atbilstība (S.Babāne)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 27.09.2011

Projekta „Rītdiena sākas šodien”. Sabiedrības atbalsts - labumi un savstarpējā atbilstība. LOSP speciālisti turpina Latvijā projektu par Kopējās lauksaimniecības politikas skaidrošanu iedzīvotājiem, ne tikai laukos dzīvojošajiem.  Kas ir savstarpējā atbilstība? Skaidro Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes projektu vadītāja Sarmīte Babāne. Ieguvēji ir ne tikai lauksaimnieki, bet visa sabiedrība kopumā. 

Audioieraksts - KLP nākotne valsts visaugstākajā līmenī (Latvijas Valsts prezidents A.Bērziņš)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.09.2011

Latvijas Lauksaimnieku vēlmju koordinācija par KLP nākotni valsts visaugstākajā līmenī. Ar Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem un vairāku ministriju ierēdņiem un vadību pēc vizītes Briselē ticies Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Audioieraksts - KLP prioritātes. Zaļā komponente (M.Blūma)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.09.2011

KLP prioritātes nākotnē. Zaļā komponente. Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāji un asociācijas izpilddirektore Mairita Blūma. Ilgspējīgas zemes resursu izmantošanas politika.

Audioieraksts - KLP Nozīme (I.Ādamsons)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.09.2011

KLP Nozīme! Kooperācijas un investīciju nozīme lauksaimniecības attīstībā ar KLP atbalstu. Smiltenes zemnieks Ivars Ādamsons, z/s „Rožkalni”, par pakāpenisku attīstību un pieredzi Vācijā, kas KLP labumus izmanto ilgstošāk. Augstas kvalitātes produktu ieguves nodrošinājums un risku sadalīšana.

Audioieraksts - Sabiedriskie labumi (V. Reinfelds)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.09.2011

Sabiedriskie labumi, ko sniedz KPL stabilitāte un investīcijas. Pieredze sākot no SAPARD un ES fondu apguves sākumiem.LAD Zemgales reģionālās pārvaldes direktors Viesturs Reinfelds par reģiona un Latvijas kopumā attīstību ar ES fondu palīdzību.

Audioieraksts - Operatīva koordinācija Eiropas mērogā (G.Jakobsone)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.09.2011

Ilglaicīgas stabilitātes un nodrošināta operatīva koordinācija Eiropas mērogā LOSP eksperte Ginta Jakabsone par spēju reaģēt uz stihijām  vai neplānotiem sarežģījumiem kā arī par e-colli baktērijām vasaras sākumā.

Audioieraksts - KLP darbībā (A.Krauze)

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 26.09.2011

Kā darbībā izpaužas Kopējā lauksaimniecības politika? Kādas produkcijas ražotāji to sajūt caur savām profesionālajām organizācijām? Par to šoreiz skaidro Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze, kuram ir nozīmīga pieredze lauksaimnieku organizāciju kontaktos ar Eiropas Komisiju. Informāciju apkopo Imants Austriņš. Skan raidījums „Eiropa Fondi”. No vispārīga uz konkrēto – tāds šoreiz secinājumu ceļš.