NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksme

Pasākuma datumi: 
30.04.2019