Tikšanās ar "Kuldīgas labumi" vadītāju

Baltic Sea Food

29.aprīlī, tikāmies ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Kuldīgas labumi” vadītāju Gunitu Šternbergu, lai kopīgi identificētu un diskusijās rastu kopīgu tālāko attīstības scenāriju un operacionālo plānu projekta pilotam “Kuldīgas labumi”.