Eiropas Natura 2000 balva

Jau piekto gadu pēc kārtas sākas pieteikumu iesniegšana Eiropas “Natura 2000” balvas saņemšanai, godalgojot labāko sniegumu dabas aizsardzības jomā. Jebkura institūcija, kas iesaistīta “Natura 2000” pasākumos, var iesniegt pieteikumu vienā no piecām balvu kategorijām. Turklāt finālistam, kas saņems vislielāko nomināciju skatu publiskās balsošanas laikā balvas tīmekļa vietnē, tiks piešķirta īpaši nozīmīgā “ES Pilsoņu balva”. Pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 21. maija līdz 30. septembrim.

Ar “Natura 2000” balvu izsaka atzinību par izciliem sasniegumiem “Natura 2000” tīkla pārvaldībā un popularizēšanā un sabiedrības informēšanā par “Natura 2000” tīklu un tā sniegtajiem ieguvumiem Eiropas iedzīvotājiem. Šīs balvas piešķiršana arī veicina ES
Rīcības plāna dabai, iedzīvotājiem un ekonomikai ceturto prioritāro jomu, lai uzlabotu saziņu un informēšanu.

Šajā rīcības plānā 21. maijs ir pasludināts par
Eiropas “Natura 2000” dienu. Šī īpašā diena tiek atzīmēta katru gadu ar simtiem sabiedrisku pasākumu visā Eiropā. Šīs dienas ietvaros īpašā ceremonijā galvenajā Komisijas ēkā Briselē paziņos “Natura 2000” 2020. gada balvas ieguvējus.

Plašāka informācija par pieteikumu iesniegšanu ir pieejama tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.
Ja jums ir konkrēti jautājumi vai ieteikumi, aicinām sazināties ar “Natura 2000” balvu piešķiršanas sekretariātu:
n2000awards@adelphi.de

Informācijas avots: Natura 2000 Award Secretariat