Salidojums Bulduru Dārzkopības vidusskolā “Te mēs esam vistuvāk”

Kā katru gadu, arī šogad 2019. gadā 1. jūnijā, sestdien, notiks Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolventu salidojums “TE MĒS ESAM VISTUVĀK”.
Plkst. 10:00 sākas reģistrēšanās.

Ieejas maksa: Eur 10.00. Varēs maksāt arī uz vietas un saņemt Dalībnieka aproci. Ērtības labad, ir iespēja maksāt arī ar pārskaitījumu uz sekojošu kontu:
Bulduru Dārzkopības Skolas Attīstības Biedrība ar norādi SALIDOJUMAM
Reģ. Nr.: 40008242625
Konts: LV86UNLA0050023464961
Plkst. 12:00 Svinīgais pasākums Aktu zālē 2. stāvā “TE MĒS ESAM VISTUVĀK”.

Godināsim savas visizcilākās un izturīgākas Bulduru Dārzkopības vidusskolas PERSONĪBAS.
Plkst. 14:00 Saviesīgā daļa.

Visi mīļi gaidīti, skaisti noformēti galdi jūs jau gaidīs.
Plkst. 16:00 foto izstādes “Ziedu balle” atklāšana. Grāmatas “Nevīstošie ziedi” prezentācija.

Šogad mūs ar saviem mākslas darbiem iepriecinās Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolvents Marģers Martinsons, kurš savā 80 gadu jubilejā vēlas “atdot parādu” skolai par to, ka absolvējot daiļdārznieka profesiju, savu mūžu ir veltījis foto mākslai nevis dārzam. Mēs varēsim skatīt ziedus ne tikai skolas puķu dobē, bet arī fotogrāfijā.

Paldies visiem skolas absolventiem, mēs patiesi jūtam jūsu atbalstu savā ikdienā un visus mīļi gaidām vietā, kur viens otram esam vistuvāk!

 

Informācijas avots: Bulduru Dārzkopības vidusskola

Vairāk informācijas: http://bulduri.lv/2019/05/20/salidojam-vieta-kur-viens-otram-esam-vistuvak/