Darba grupas sanāksme par ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam

Pasākuma datumi: 
11.06.2019