Atbalsts mazo saimniecību attīstībai

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var sākt gatavot projektu iesniegumus mazo lauksaimnieku atbalstam.
Projektus iesniegt varēs tikai no 17.jūnija, kad tiks atvērta projektu pieņemšanas kārta!

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

Pieslēgties EPS.

 

Informācijas avots: LAD