Strādājot ar AAL, neaizmirsti DARBA DROŠĪBU, saudzē savu veselību!

Strādājot ar AAL, neaizmirsti DARBA DROŠĪBU, saudzē savu veselību! Arī cīņā ar latvāni neziamirsti par drošību, latvāņu sula izraisa nopietnu apdegumu!

http://www.vaad.gov.lv/UserFiles/file/IAL_lietosana_kim_ierob_latvani.pd...

Informācijas avots: VAAD