Sezonas laukstrādniekiem atvieglots nodokļa režīms

Zemkopības ministrija informē, ka uz 2019.gada 1.augustu 196 saimniecības ir izmantojušas sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, kopumā reģistrējot Lauku atbalsta dienesta sistēmā 2205 sezonas laukstrādniekus. Ņemot vērā, ka joprojām ir nepietiekošs nodarbināto sezonas laukstrādnieku skaits, lai nodrošinātu valdības uzdotā kritērija (gadā nodarbināti 7 700 sezonas laukstrādnieki) izpildi, aicinām jūs atkārtoti informēt lauksaimniekus par iespēju saviem strādniekiem piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

Atgādinām, ka lauksaimniekiem ir iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15% darbaspēka nodokli!

Priekšrocības:

 

Arī viesstrādniekiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem var piemērot šo nodokļa režīmu!

Lai saņemtu LAD sistēmā piekļuvi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmam, jābūt VPM deklarētam vismaz vienam no 68 kultūraugu kodiem, kas minēti noteikumu Nr.166 pielikumā (pieejami šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=265360), tai skaitā kartupeļu , lopbarības biešu, cukurbiešu, garšaugu un ārstniecības augu audzētājiem, kokaugu stādaudzētavām.

Video pamācība par sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, izmantojot LAD informācijas sistēmu pieejama šeit: https://vimeo.com/214148838

Pielikumā īsa prezentācija par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

Detalizētāka informācija: http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/sezonas-laukstradnieki...

Informācijas avots: ZM