Darba grupa “Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi”

Pasākuma datumi: 
03.09.2019