Darba grupa “Ūdens, augsne, bioloģiskā daudzveidība un ainavas saglabāšana”

Pasākuma datumi: 
04.09.2019