Iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA (160 stundas)

Iegūsti zināšanas un prasmes saimniekošanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm!

Mērķauditorija:  „zaļi” domājoši lauku uzņēmēji, kas vēlas saimniekot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Kursu saturs:

·           Bioloģiskās lauksaimniecības (BL) nozīme un atbilstības novērtējums;

·           Laukaugu audzēšana pēc BL metodes;

·           Augļaugu audzēšana pēc BL metodes;

·           Dārzeņu audzēšana pēc BL metodes;

·           Ārstniecības un garšaugu audzēšana pēc BL metodes;

·           Bioloģiskā lopkopība;

·           Bioloģiskā biškopība;

·           Lopbarības nodrošinājums bioloģiskajā lauksaimniecībā;

·           Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija.


Programmas noslēgumā tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Mācību metodes: Klātienes lekcijas un praktiskās nodarbības, mācību, izdales un palīgmateriāli. Izbraukums uz bioloģiskajām saimniecībām.

 

Sākums: 05.10.19.  Nodarbības notiks  pārsvarā sestdienās. No 10.00 – 17.00.


Norises vieta: Jelgava, Lielā iela -2,  LLU
 
Lektori: Dr. agr. Dz. Kreišmane, Mg. agr. E. Aplociņa, Dr. agr. I. Grāvīte, Mg. agr. M. Liepniece, I. Missa, G. Melnis, Dr. sc. ing. D. Kļava, SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" D. Tukiša u.c

Kursu maksa: EUR 280.00 (maksu iespējams veikt vairākos maksājumos)

Juridiskām vai fiziskām personām, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājiem mācību maksu sedz no ELFLA projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‑2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” līdzekļiem.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 
Informācija un pieteikšanās: 
LLU Mūžizglītības centrs, Jelgava, Lielā iela 2 - 181
(63005715; 26340144

* antra.berzina@llu.lv

www.llu.lv; www.mc.llu.lv

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 451.29 KB