Darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu (2021.–2027. gads) sanāksme.

Pasākuma datumi: 
08.10.2019