Eiropas Piena padomes ģenerālā asambleja

Pasākuma datumi: 
14.11.2019 - 15.11.2019