LAD:Kā izvairīties no lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanas?

Valsts policija informē, ka vasaras un rudens periodā no zemniekiem un zemnieku saimniecībām ir saņemti iesniegumi par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu. Ir secināts, ka saimniecībās ierodas persona, kura stādās priekšā kā produkcijas uzpirkšanas uzņēmuma pārstāvis ar piedāvājumu iegādāties saražoto produkciju, piedāvājot samaksu, kas ir augstāka par tirgus cenu. Saņemot piekrišanu pārdot produkciju, uzpircējs lūdz tās paraugus ar mērķi noteikt tās kvalitāti. Pēc neilga laika, uzpircējs sazinās ar zemnieku saimniecību, kuru viņš bija apmeklējis iepriekš, un izsaka savu piedāvājumu produkcijas iegādē. Veicot darījumus ar zemniekiem, uzpircējs uzrāda savus personas apliecinošus dokumentus un uzņēmuma pilnvaru, kā arī iesniedz pirkuma līgumu un pavaddokumentus. Līgums ar zemnieku saimniecību tiek sastādīts šķietami ticamā veidā, taču realitātē līgums nav spēkā esošs, jo gan pilnvara, gan zīmogs ir viltots, lai gan uzņēmums, kuru it kā persona pārstāv, ir eksistējošs. Līgumā norādītajā termiņā uzpircējs neveic apmaksu par iegādātajām precēm.

Šis ir veids, ka visbiežāk tiek izkrāpta lauksaimniecības produkcija.

Lai izvairītos no šāda veida krāpšanām, pirms slēgt vienošanos par saražotās produkcijas pārdošanu, zemniekam ir jāpārliecinās par  uzņēmuma, kas vēlas to iegādāties, eksistenci un vai persona, kura pārstāv uzņēmumu tur strādā un ir tiesīga slēgt šādus darījumus. Gadījumos, kad pircējs par lauksaimniecības produkciju zemniekam piedāvā lielāku samaksu nekā ir tās tirgus vērtība, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo šāds fakts, iespējams, norāda uz iespējamo krāpšanu.

Informācijas avots: LAD