Ātrās saites

LOSP veicina pārtikas amatnieku zināšanas

LSIF projekts
Rokasgrāmata labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, sadarbībā ar Lauku Sieviešu apvienību ir izstrādājusi rokasgrāmatu labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā.

Līdz šim visa nepieciešamā informācija par prasībām, noteikumiem attiecībā uz pārtikas amatniecību interesentiem bija jāmeklē daudzos informācijas avotiem. Līdz ar rokasgrāmatas izstrādi interesenti visu nepieciešamo informāciju varēs atrast vienā izdevumā, tādēļ ietaupot savu laiku un enerģiju, ko nu varēs novirzīt veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Rokasgrāmata būs veiksmīgs palīgs ne tikai tiem, kas jau darbojas šai sfērā, bet arī visiem potenciālajiem pārtikas amatniekiem, pie tam visās jomās, jo vadlīnijas aptver visu nozaru prasību apkopojumu un noteikumu skaidrojumu.

Ceram, ka vadlīnijas būs veiksmīgs palīgs, lai novērstu nepilnības un kļūdas pārtikas amatnieku darbībā, paralēli izvairoties no soda sankcijām par attiecīgu institūciju prasību neievērošanu.

I.Cimermane, LOSP izpilddirektore: “ Jebkuras darbības pamats ir pilnīgas un visaptverošas zināšanas un šī rokasgrāmata ir kā viens no instrumentiem, lai palīdzētu mājražotājiem un veicinātu viņu darbību laukos. Ir prieks par katru, kurš darbojas šai sfērā un sniedz pienesumu savas novadam un Latvijas laukiem kopumā. Jo vairāk pārtikas amatnieki efektīvi darbosies, jo Latvijas lauki būs piepildītāki un Latvijas ainava bagātīgāka. “

R.Freimane, Lauku sieviešu apvienības valdes priekšsēdētāja: „Patiess prieks, ka viena projekta labs rezultāts noderēs kā turpinājums LLSA starptautiskajam projektam „Kultūras mantojuma izmantošana sieviešu uzņēmējdarbībā”. Jaunajā projektā iepazīsimies ar Igaunijas un Zviedrijas pieredzi šajā jomā. Iepriecina arī tas, ka konkursā Sējējs 2011 „Ģimene lauku sētā” no deviņām saimniecībām, septiņās savam saražotajam primārajam produktam tiek pievienota vērtība to pašiem pārstrādājot un realizējot. Rokasgrāmata būs noderīgs izziņas materiāls higiēnas prasību ievērošanai gaļas, piena un miltu izstrādājumu ražošanai mājas apstākļos."

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.

“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.


 

Sīkākai informācijai:

LOSP birojs

tel: 67027320, 67027274

 

Informāciju sagatavoja: Indra Cimermane, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes izpilddirektore (LOSP).

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!