Tiek izsludināts Jāņa Lielmaņa prēmijas konkurss par sasniegumiem laukaugu sugu selekcijā un sēklkopībā

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Agroresursu un ekonomikas institūts šajā gadā organizē kārtējo ievērojamā selekcionāra un agronoma Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) prēmijas konkursu – par izciliem sasniegumiem laukaugu sugu selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Ieteikumu vēstules un pretendentu darbus 2 eksemplāros jāiesniedz LLMZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas birojā (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV – 1050, tālr. 67223448, e-pasts: lmnz@lza.lv) no 7. līdz 17.oktobrim.

Konkursa organizatori aicina novērtēt mūsu selekcionāru un sēklkopju darbu un izvirzīt jūsuprāt izcilākos pretendentus  agronoma Jāņa Liemaņa balvai 2019.