Aicinājums uz projekta tikšanos par kooperatīvu sektoru

Informējam, ka tiek īstenots starptautisks Erasmus+ projekts ToTCOOP+I TECH, ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) līdzdalību, kura mērķis ir radīt kooperatīvu vadītājiem (esošiem, topošiem, vadības komandai kā tādai) mācību līdzekļus, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (video, aplikācijas, spēles utml.).

Lai iepazīstinātu ar šo projektu un tā plānotajiem rezultātiem, sniegtu atgriezenisko saiti un dibinātu starptautiskus kontaktus ar projekta partnerorganizācijām, aicinām lauksaimniecības organizāciju vadītājus un trenerus, lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvjus, jauniešus, kuri strādā kooperatīvu sektorā, lauksaimniecības kooperatīvu dalībniekus un pārējos interesentus uz klātienes tikšanos š.g. 24. oktobrī plkst. 10:00 Zemkopības ministrijas 314. telpā. 

Savu dalību lūgums apstiprināt šeit: https://www.mitto.me/totcoopi-tech-projekts/pieteikties

Uz tikšanos 24. oktobrī!
 
 
Kontaktinformācija: LLKC, Rudīte Sanžarevska tel. 26148820 rudite.sanzarevska@llkc.lv