ZM parakstīts deleģēšanas līgums ar LLKA par kooperatīvu uzraudzību

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un biedrības “Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija” (LLKA) valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons 2019. gada 10. oktobrī parakstīja deleģēšanas līgumu “Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai”. Deleģētais valsts pārvaldes uzdevums paredz LLKA nodrošināt atbilstības statusa piešķiršanu un anulēšanu kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un mājražošanā, kā arī nodrošināt atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību uzraudzību*. Deleģēšanas līgums nodrošinās birokrātijas mazināšanu kooperatīvu veidošanas un pārraudzības procesā, kā arī sniegs iespēju nozares dalībniekiem saņemt atbalstu dažādos veidos un līmeņos – gan valsts līmenī, vēršoties Zemkopības ministrijā, gan arī vēršoties LLKA.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Kooperatīvs ir sadarbības veids, kas spēj ievērojami veicināt saimniecību darbību, kā arī stiprināt lauksaimnieku konkurētspēju kā pašmāju, tā arī ārvalstu tirgū. Latvijā jau ir lielisks piemērs īpaši veiksmīgai kooperācijas sistēmai graudkopībā - LATRAPS, kas vieno vairākus graudkopības nozares uzņēmējus, kuri kopīgiem spēkiem ne tikai veido pilnvērtīgu un kvalitatīvu produkciju tirgum, bet arī var lepoties ar saviem sasniegumiem. Tieši tādēļ kooperatīvu veidošanas un darbības veicināšana ir viena no Zemkopības ministrijas prioritātēm – jo vairāk saimniecību spēs vienoties kopīgā darbā un vienoties par kopīgiem mērķiem, jo stiprāki tirgus spēlētāji tiks izveidoti. Mums nav jākonkurē citam ar citu, bet gan jāveido spēcīgas “komandas”, kas ar savu produkciju spēs konkurēt starptautiski.”

Pašlaik Latvijā darbojas 49 atzītas kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un mājražošanā. Tajās kopumā apvienojušies aptuveni 4850 biedri – lauksaimnieki un mežsaimnieki. Kopējais atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību neto apgrozījums 2018. gadā veidoja 436 miljonus eiro.

Kooperatīvo sabiedrību likums noteic, ka Zemkopības ministrija piešķir un anulē atbilstības statusu, kā arī īsteno atbilstīgās sabiedrības darbības uzraudzību. Tomēr attiecīgos valsts pārvaldes uzdevumus Zemkopības ministrija var arī deleģēt privātpersonai saskaņā ar deleģēšanas līgumu. Līdz ar to Zemkopības ministrija 2019. gada 30. augustā izsludināja atklātu konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai, lai nodrošinātu ikvienai personai vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.

Konkursa rezultātā LLKA tika atzīta par atbilstošāko valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, jo atbilda visām izvirzītajām konkursa nolikuma prasībām. Jānorāda, ka biedrībai bijusi svarīga nozīme kooperācijas attīstības veicināšanā lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Biedrība arī piedalījusies kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanā kopš 2003. gada un bijusi Zemkopības ministrijas galvenā sadarbības partnere kooperatīvo sabiedrību vērtēšanas kritēriju un vērtēšanas principu izstrādē, tādēļ uzskatāms, ka organizācijas pārstāvjiem ir pilnvērtīga izpratne par kooperācijas pamatprincipiem un iestrādnes kooperācijas turpmākai attīstībai laukos. Turklāt LLKA atbilstības procesa izvērtēšanai piesaistījusi personālu ar ilggadēju pieredzi kooperācijas un finanšu jautājumos, taču tajā pašā laikā ir izstrādāti iekšējie dokumenti, kas nodrošina izvērtēšanas procesa izpratnes pārmantojamību darbaspēka un sadarbības partneru mainības rezultātā.

Biedrība LLKA apvieno 50 lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Biedrība izvērtē atbilstību gan tām kooperatīvajām sabiedrībām, kuras ir biedrības biedri, gan tām, kuras nav, nodrošinot arī bezmaksas konsultācijas par to normatīvo aktu piemērošanu, kas saistīti ar atbilstības izvērtēšanu. Pēdējo gadu laikā ar dažādiem pasākumiem LLKA ir nodrošinājusi atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību izaugsmi, un to apliecina arī statistika: atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību neto apgrozījums ir pieaudzis no 176,36 miljoniem eiro 2009. gadā līdz 419,13 miljoniem eiro 2017. gadā.

*atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumiem Nr. 357 “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi”.

 

Informācijas avots: ZM