Noteiks nozvejas kvotas 2020. gadam Baltijas jūrā un Rīgas līcī

14. un 15. oktobrī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Grasbergs piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Luksemburgā, kurā tiks izskatīts Eiropas Komisijas (EK) priekšlikums par pieļaujamās nozvejas apjomiem svarīgākajiem zivju krājumiem Baltijas jūrā 2020. gadā, ko sadalīs kvotās ES dalībvalstīm, kuru zvejnieki zvejo attiecīgajos ūdeņos.

Latvija neatbalsta  EK priekšlikumu, jo dalībvalstīm nav paredzēts sniegt nekādas iespējas mīkstināt negatīvās sekas zvejniecības nozarei, ko radīs Baltijas jūras austrumu daļas mencas krājuma zvejas pilnīgs aizliegums. Jāņem vērā, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) dotās iespējas jau ir pilnībā izmantotas, un bez EJZF regulējuma izmaiņām lēmuma skartajām valstīm vairs nav pieejams neviens atbalsta pasākums, kas varētu palīdzēt kritiskā situācijā nonākušajiem mencu zvejniekiem.

Turklāt Latvija neatbalsta arī EK iecerēto prasību mencu piezvejas pastāvīgai uzraudzībai, kas paredzētu novērotāju izvietošanu vai novērošanas kameru uzstādīšanu uz visiem citu zivju zvejā iesaistītajiem kuģiem, kas garāki par 12 metriem, pat tajos zvejas apgabalos, kur menca nav sastopama.

 

Informācijas avots: ZM