Ātrās saites

Projekts - Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām

LAT-LIT projekts

Jūnija otrā pusē tika apstiprināts projekts „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām”, kurš tiks īstenots, pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 finansējumam. Programma ir vērsta uz ilgtspējīgas un sociālekonomiskās attīstības veicināšanu pierobežas reģionā, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī pievilcīgu tā iedzīvotājiem un apmeklētājiem.

Vakar, 29.septembrī Jelgavā notika pirmā apvienotā projekta „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” iesaistīto partneru darba grupa. Darba grupas galvenais uzdevums bija pārrunāt jautājumus, kas ir svarīgi veiksmīgai projekta uzsākšanai.

Jūnija otrā pusē tika apstiprināts projekts „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām”, kurš tiks īstenots, pateicoties Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 finansējumam. Programma ir vērsta uz ilgtspējīgas un sociālekonomiskās attīstības veicināšanu pierobežas reģionā, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī pievilcīgu tā iedzīvotājiem un apmeklētājiem.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.

Lai sasniegtu galveno projekta mērķi ir noteikti vairāki apakšmērķi:

  • motivēt Latvijas un Lietuvas jauniešus atgriezties dzimtajā pierobežas teritorijā pēc studiju pabeigšanas, lai uzsāktu biznesa aktivitātes;

  • palielināt sadarbību starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem un jaunajiem lauksaimniekiem, attīstot kopīgas sadarbības grupas;

  • apmainīties ar pieredzi, zināšanām un labas prakses piemēriem par lauksaimniecības dažādošanu un ilgtspējīgu attīstību pierobežas teritorijā.

Projekta ietvaros tiks atlasīta mērķa auditorija – 15 studenti no Lietuvas un 15 studenti no Latvijas, kuri tiks iesaistīti visās projekta aktivitātēs. Tie būs jaunieši no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Lietuvas Lauksaimniecības universitātes, kā arī studenti no atsevišķām profesionālajām lauksaimniecības skolām. Tie būs studenti, kuru dzimtās mājas atrodas Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijās, kuri šobrīd mācās, tomēr pēc mācībām vēlas atgriezties savā dzimtajā pusē. Oktobrī tiks atlasīti studenti, kuri būs projekta galvenā mērķa auditorija, kuri pieteiksies dalībai projektā un kas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, būs labākie kandidāti.

Stipra jauniešu sadarbība un draudzība projekta laikā varētu veicināt pārrobežu jauniešu sadarbības attīstību, kā arī stiprināt jauniešu vēlmi iesaistīties reģiona nākotnes plānošanā, lai kopīgi attīstītu pierobežu reģionus.

Projekta laikā ir plānotas vairākas aktivitātes, kas jauniešiem dos zināšanas par Latvijas un Lietuvas tradīcijām, kā arī par uzņēmējdarbības attīstību, lai veicinātu jaunu ideju radīšanu, izmantojot no iepriekšējām paaudzēm mantotas tradīcijas, atklājot jaunas iespējas šīs idejas īstenot pierobežu reģionos.

Lai īstenotu projekta noteiktos mērķus, projektā ir iesaistīti 4 projekta partneri: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Jauno zemnieku klubs un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projektā iesaistītie jaunieši, attīstot savas idejas un redzot dažādās iespējas, būs ieinteresēti atgriezties Latvijas – Lietuvas pierobežu lauku teritorijās, jo projekta galvenais uzdevums ir atklāt šīs iespējas un iedrošināt jauniešus tās īstenot. Svarīgi ir saskatīt šīs iespējas – iespējas, kurām nav robežu.

Tuvākajā laikā sekos informācija par studentu atlases kārtību projekta mērķa auditorijai.


 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 253 KB