Ātrās saites

Nozari regulējošo likumu papildina ar administratīvajiem sodiem par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu

Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sēklu un šķirņu aprites likumā, nosakot administratīvos sodus par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu.

Likumprojekta mērķis, ņemot vērā nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanu, ir noteikt administratīvos sodus par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu. Likumprojekts paredz arī precizēt Valsts augu aizsardzības dienesta funkcijas, sēklaudzētāju reģistrācijas kārtību un svītrošanu no reģistra, kā arī normas, kas saistītas ar kataloga un šķirņu saraksta veidošanu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēta atbildība par sēklaudzēšanas, sēklu tirdzniecības, sagatavošanas un glabāšanas prasību pārkāpumiem, taču nepieciešams mainīt administratīvās atbildības apjomu, nosakot atbildību tikai par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpumiem. Par sēklu sagatavošanas un glabāšanas prasību pārkāpšanu nav nosakāma administratīvā atbildība, jo tās ir sēklu sertifikācijas procesa sastāvdaļas. Kā iespējamā soda sankcija ir jāparedz brīdinājums, jo daudzos gadījumos personas izdarītais pārkāpums nav radījis tādu kaitējumu sabiedrībai, lai par to piemērotu naudas sodu.

Tā kā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nav atsevišķi nodalīts administratīvā soda apmērs fiziskām un juridiskām personām, tas rada praktiskas grūtības panta piemērošanā, turklāt paredzētais minimālais sods septiņu eiro apmērā nav adekvāts, jo nesasniedz soda mērķi. Sākotnējais soda apmērs palielināms, jo pašreizējā summa nav adekvāta un atbilstoša izdarītajam pārkāpumam, piemēram, ja tirgū tiek pārdotas sēklas, kas neatbilst kvalitātes prasībām, persona, kura iegādājas sēklas, var saskarties ar lieliem finanšu zaudējumiem.

Ņemot vērā juridisko personu statusu un plašākas pārkāpumu izdarīšanas iespējas, atsevišķi nosakāma juridisko personu atbildība, paredzot tām lielāku sodu nekā fiziskajām personām. Ievērojot minēto, likumprojektā ir iekļauti sodi par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpšanu.

 

Informācijas avots: LETA