ZM apbalvos lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbiniekus.

Pasākuma datumi: 
15.11.2019