Ātrās saites

Starptautiskā sociālo zinātņu reitingā LLU iekļūst starp pasaules labākajām universitātēm

Novembrī publiskots Times Higher Education Pasaules universitāšu reitings 2020 sociālo zinātņu jomā, kurā starp 720 pētniecībā aktīvām, pasaules labākajām universitātēm nosaukta LLU Jelgavā, kas starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies. Kopējā reitingā iekļuvušās universitātes kopumā veido 5% lielu īpatsvaru no visām augstākās izglītības iestādēm pasaulē.

Sociālo zinātņu reitings ir daļa no kopējā Times Higher Education universitāšu reitinga, kura rezultāti tika publiskoti septembrī. Sociālajās zinātnēs vērtētas augstākās izglītības un pētniecības iestādes, kuru darbības virzieni saistīti ar komunikācijas un mediju studijām, politiku un starptautiskajām studijām, socioloģiju un ģeogrāfiju. Vadošās vietas sociālo zinātņu 2020. gada reitingā ieņem Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, Oksfordas universitāte un Hārvardas universitāte. Taču kopumā reitinga kvalitātes prasībām atbilstošas ir 720 augstākās izglītības un pētniecības iestādes no visas pasaules. 
LLU reitingā ieguvusi pozīciju grupā 601+. Šādu pašu rezultātu uzrādījusi vēl viena Latvijas augstākās izglītības iestāde – Latvijas Universitāte.  Citas Latvijas augstskolas reitingā nav iekļuvušas.

Sociālo zinātņu virziens ir viens no trijiem studiju un zinātnes virzieniem LLU, līdztekus inženierzinātnēm un biozinātnēm.  Sociālajās zinātnēs studijas galvenokārt īsteno LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, piedāvājot iegūt augstāko izglītību gan socioloģijā, gan ekonomikā un vadībā, kā arī īstenojot starpdisciplinārus pētījumus.


“Pasaules pieredze liecina, ka sociālās zinātnes ir spēcīgas universitātēs un institūtos, kuros sociālie zinātnieki kopīgi strādā ar citu nozaru zinātniekiem, līdz ar to viņiem ir iespēja īstenot pētījumus gan savā specializācijas jomā, gan nodrošināt izcilības kristalizācijas centru attīstību inženierzinātnēs un tehnoloģiju pārnesē. Spilgts piemērs tam ir šī gada sociālo zinātņu reitinga pirmajā vietā iekļuvušais Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts. Līdzīgu attīstības ceļu izvēlējusies arī LLU, kam sekojis augstais starptautiskais novērtējums,” iekļūšanu reitingā skaidro LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

Times Higher Education reitingā tiek vērtētas pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide), zinātne (apjoms, ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki, studenti, pētījumi) un ienākumi no nozares (zināšanu pārnese). Ar kritēriju palīdzību tiek mērīti universitāšu sasniegumi un reitingā iekļautas tikai pasaulē labākās universitātes, turklāt tematiskajos reitingos tiek izmantoti kopējā reitinga dati, klasificējot tos pa dažādām zinātņu nozarēm.

Jau iepriekš ziņots, ka kopējā Times Higher Education reitingā 2020 LLU šogad iekļuvusi pirmo reizi, ieņemot vietu 1001+ grupā. Savukārt inžnierzinātņu un tehnoloģiju nozarē iegūta vieta starp 1000 labākajām universitātēm.


Atbilstoši Starptautiskās universitāšu asociācijas datiem pasaulē 196 valstīs šobrīd ir aptuveni 19 400 augstākās izglītības iestāžu, kas piedāvā iegūt izglītību un nodarbojas ar pētniecības aktivitātēm.  Tādējādi Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā izdevies iekļūt tikai aptuveni 5% no visām pasaules augstākās izglītības iestādēm. Lai gan citi avoti norāda, ka šādu iestāžu ir krietni vairāk kā 25 000 un reitingā iekļuvušo universitāšu īpatsvars ir vēl mazāks.