Atkritumu apsaimniekošanas darba grupas sanāksmi, kurā tiks skatīts arī jautājums par Lauksaimniecības nozarē radīto izlietotā plastmasas iepakojuma savākšanu un apsaimniekošanu

Pasākuma datumi: 
25.11.2019