Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas

Pasākuma datumi: 
05.12.2019 - 06.12.2019