Ātrās saites

Projekta “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm” norise (18-00-A01612-000004)

SARA

Projekta īstenošanas gaitā tiek veikta diagnosticēšanas bolusa elektronikas komponentu izstrāde un adaptācija. Lai varētu sekmīgi sasniegt projekta rezultātus, tiek piemeklēts kvalitatīvākais materiāls bolussam un piemērotākās komplektācijas bolusa darbības nodrošināšanai. Boluss ir paredzēts nepārtrauktai un drošai pH un temperatūras mērīšanai. Projekta gaitā govs spureklī tiks ievietots boluss ar iebūvētiem sensoriem ilgstošiem ph un temperatūras mērījumiem.

Ir plānots, ka visi dati tiek automātiski tiks pārsūtīti uz bāzes staciju, un pēc tam uz mākoņa balstītu sistēmu, kas ļautu lauksaimniekiem, veterinārārstiem un zinātniekiem apstrādāt informāciju. Lai piekļūtu datiem mākonī, ir uzsākti darbi, lai izstrādātu tīmekļa vietni.  Vienlaikus notiek pētījums, lai izstrādātu drošu un stabilu energoapgādes sistēmu aparatūrai, kas tiks ievietota intraruminālā bolusā.

Govs spurekļa anatomiskā uzbūve un fizioloģija, it īpaši motorika, ir ļoti būtiski faktori, lai izstrādātu iespējami labāko risinājumu ilgstošai minimāli invazīvai intraruminālai pH-metrijai lauka apstākļos. Turklāt metodei jābūt nekaitīgai un ērtai lietotājiem.

Šobrīd tiek veikti sagatavošanas darbi, lai sagatavotu diagnosticēšanas bolusu testēšanas režīmam govs spureklī.