Ātrās saites

Ņemot vērā, ka Elektronisko pakalpojumu sistēmā konstatētas tehniskas problēmas, Īpaši jutīgo teritoriju saimniecības mēslošanas plānu kopsavilkumus varēs iesniegt līdz 20.decembrim.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma" lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās (Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežās, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežas), apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, ir jādokumentē lauku vēsture par katru lauku un, lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu elektroniski jāiesniedz VAAD kopsavilkums par kārtējā gada ražai audzētajiem kultūraugiem.

Kopsavilkumu VAAD var iesniegt tikai elektroniski:

izmantojot Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēmu (LAD EPS);

nosūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, t.i., parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.


Informāciju sagatavoja:
VAAD Agroķīmijas departaments, tālr. 67550920

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/8297