Plānota publiska kampaņa par atbalstu lopkopības nozarei

Copa- Cogeca informēja par plānoto publisko kampaņu par atbalstu lopkopības nozarei.

Kampaņas mērķis ir veicināt  ES lauksaimniecības atpazīstamību un uzsvērt tās daudzos ieguvumus sabiedrībai, videi un ekonomikai. Tāpēc seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar kampaņas būtību, mērķiem kurus vēlas sasniegt, izskaidrota iesasites stratēģija un rīki, kurus vēlas izmantot, lai spētu sasnigt kampaņas mērķi.

Seminārā tika prezentēta #meatthefacts lopkopības kampaņas norise, lai informācija aizsniegtu visas organizācijas, kas var iesaistīties kampaņā ( tiešā darbība Eiropas Komisijas priekšā saistībā ar AgriOutlook). ES lopkopības organizācijas un to dalībnieku komunikācijas eksperti diskutēja par labākajiem veidiem, kā turpināt popularizēt un īstenot kampaņu #MeattheFacts, ko organizē Eiropas Lopkopības balss (European Livestock Voice). Seminārā katras valsts pārstāvis iepazīstināja un sniedza savas valsts nozaru īstenotām iniciatīvām, lai varētu izmantot labāko pieredzi turpmākajiem šīs kampaņas īstenošanas scenārijiem. ‘European Livestock Voice’ plāno organizēt dzīvu akciju Eiropas Komisijas priekšā AgriOutlook pasākumā, lai piesaistītu plašsaziņas līdzekļus un pievērstu vairāk publiskas uzmanības kampaņai.

Kopīgā zibakcija plānota 9.decembrī, pretī Eiropas Komisijas ēkai Šūmana aplī, AgriOutlook konferences pirmajā rītā. Darbības mērķis būs piesaistīt plašsaziņas līdzekļus un turpināt popularizēt kampaņu, īpaši laikā, kad konferencei tiek pievērsta liela uzmanība. Darbība ilgs aptuveni divas stundas, pusdienas laikā, kurā piedalītos visas ‘European Livestock Voice’ partneru asociācijas un to biedri, cerot uz lielu iepriekšējā dienā darbnīcā klātesošo komunikācijas darbinieku dalību. Šis notikums dos iespēju dažādu organizāciju prezidentiem / galvenajiem valdes locekļiem izteikt savu viedokli un bažas par lopkopības nozares nākotni Eiropā, uzsverot mītu, kas viņus skar konkrētāk. Galvenie Eiropas Parlamenta deputāti arī tiks uzaicināti izteikt atbalstu turpmākajā rīcībā.

Vispārējā koncepcija: “Lauzt mītus par lopkopību” (“Bursting livestock myths together”) Izveidots pasākuma projekts: Dzīvā pasākuma koncepcija ietvers pulcēšanos blakus Šūmaņa apļveida krustojumam, kur tiks uzstādīta skatuve un siena ar  #MeattheFacts reklāmkarogu. Papildus siena ķīpām, virs skatuves uzpeldēs lieli reklāmas baloni ar kampaņas vēstījumiem. Tiks uzstādīta atvērta telts, kurā lauksaimnieki pasniegs grilēšanas / kafijas / skrejlapas žurnālistiem, dalībniekiem un arī ieinteresētajiem pilsoņiem. Tiks izveidota arī neliela “Komunikācijas kabīne”, lai nodrošinātu šīs akcijas paziņojumu presei, kā arī citus komunikācijas materiālus, kas izstrādāti #MeattheFacts kampaņas ietvaros. Galvenie pārstāvji paliks netālu no šīs kabīnes, lai atbildētu uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem. Lai sadalītu bioloģiski noārdāmos balonus dalībniekiem un garāmgājējiem, tiks uzstādīts balonu turētājs.

Līdzigi kā ar kampaņu # WeFarm4EU, organizācijām tiks nosūtīta detalizēta informācija, kuru varēs izmantot un rediģēt pēc jūsu izvēles, lai izplatītu savās nacionālajās plašsaziņas līdzekļu platformās.Par Eiropas lopkopības balsi ‘European Livestock Voice’

2019. gada Eiropas vēlēšanās tādas tēmas kā dzīvnieku labturība un lopkopība izvirzījušās dienas kārtības augšgalā. Lauksaimnieki, kā arī visi nozares profesionāļi saskaras ar aizvien pieaugošu dezinformācijas daudzumu, ne vienmēr dodot iespēju un / vai spējas atbildēt. Šai situācijai ir jāmainās, arī ES līmenī.

‘European Livestock Voice’ ir daudzu ieinteresēto pušu līdzīgi domājošu ES partneru grupa lopkopības ķēdē, kas nolēma apvienoties, lai atgrieztos līdzsvarotas debates par nozari, kurai ir tik būtiska loma Eiropas bagātīgajā mantojumā un nākotnē. Asociācijas, kas pārstāv nozares, sākot no dzīvnieku veselības līdz lopbarībai, beidzot ar ciltsdarbu un dzīvnieku audzēšanu, kā arī lauksaimnieki, cenšas informēt sabiedrību par lopkopības sociālo vērtību un tās ieguldījumu globālo problēmu risināšanā, piedāvājot citu skatījumu notiekošajās debatēs.


Kampaņa #MeatTheFacts.

MeatTheFacts kampaņa ir izstrādāta, lai ievērotu tādu pašu struktūru kā dzīvnieku labturības kampaņa, kas ietver spēcīgu / emocionālu sasaisti, ko atbalsta mārketinga kampaņa.
Kampaņas vietnes www.meatthefacts.eu  mērķis ir kļūt par “zināšanu centru” ES līmenī ES ieinteresētajām personām. Faktiski, kamēr pastāv šādas valstu iniciatīvas, mums trūka šādas platformas ES līmenī, kur mēs pamanījām amatpersonu, ieinteresēto personu un preses uztveres maiņu pret mājlopiem. Izmantojot šo platformu, mēs centīsimies atmaskot mītus par lopkopību, ņemot vērā patērētāja skatījumu un atsaucoties uz akadēmiskajām publikācijām piecu galveno pīlāru starpā:

1.Lopkopības nozīme;
2. Dzīvnieku labturība;
3. Dzīvnieku veselība;
4. Vide;
5. Lauksaimniecība un lauku dzīve.


Katrā sadaļā ir virkne visbiežāk uzdoto jautājumu par lopkopības produkciju vai sekām, un tā sniedz gan vienkāršotas, gan padziļinātas atbildes. Šīs sadaļas un atbilžu saturs ir savākti un formulēti sadarbībā ar mūsu partnerorganizācijām, un tie ir iesniegti attiecīgajām Copa-Cogeca darba grupām.
Saistībā ar mārketingu mēs strādājām trīs virzienos:

·         Publiskās reklāmas Briseles Eiropas rajonā (sākot ar 1. oktobri)

·         Social media promoted posts (Starting on September 30th)

·         Youtube reklamētais saturs (sākot ar 25. septembri).

 
#Meatthefacts ir pirmā Eiropas lopkopības balss kampaņa, un tā ir izstrādāta un ilgs līdz decembrim. Mēs novērtēsim tās ietekmi kopā ar visiem partneriem un redzēsim, vai vēlamies pagarināt šo kampaņu 2020. gadā. Līdz decembrim mēs:


-          Regulāri pievienos publikācijas, preses rakstus, pētījumus par faktiem un atbalstu lopkopības nozarei;

-           Izstrādāta publicēšanas stratēģija ar zinātnieku / agronomu ierosinātiem atzinumu fragmentiem, kas katru mēnesi tiks publicēti mūsu tīmekļa platformā un dalīti ar mūsu +1000 preses datu bāzes kontaktu sarakstu.

-          Tiks sagatavotas kopīgas reakcijas par galvenajiem ES politikas virzieniem / jaunām starptautiskām NVO publikācijām;

-          Izstrādāta sociālo mediju uzraudzības stratēģija, lai pārbaudītu plašsaziņas līdzekļos izplatīto informāciju par mājlopiem, izmantojot hashtag #MeatTheFacts (šajā posmā angļu valodā).

-          Lietojiet hashtag #MeatTheFact kā centrālu “centru” twitter, lai apspriestu mājlopu

-          Iesaistietiet lauksaimniekus, kuri ir sociālo mediju ietekmētāji (Youtubers / Instagramers / Twitter vai facebook eksperti), lai kopīgi izstrādātu video / ziņas vai mudinātu viņus savā saziņā izmantot hashtag #MeatTheFacts.

-          Pie Parlamenta / Komisijas galvenās ēkas sagatavota zibakcija, lai popularizētu mūsu galveno vēstījumu “Mēs jums neteiksim, ko ēst, dzert vai valkāt, bet ir labi dzirdēt abas puses stāstā par mājlopiem. Jo, izdarot izvēli, jūs arī izvēlaties visas sekas! Vispirms apēdiet faktus. ”

 

Detalizētāka infomrācija par akciju: https://meatthefacts.eu/