Ātrās saites

SARA projekts - kas tas ir? Kas ir subakūta spurekļa acidoze? Aktualitāte?

SARA

Hroniska, klīniski nepamanāma (subklīniska) slimība, galvenokārt slaucamo govju ganāmpulkos, intensīvajā lauksaimniecībā

Kāpēc nepieciešams?

Atbilde vienkārša - Mēs par pienu no laimīgām govīm

1. Paildzinās augstražīgo slaucamo govju mūžu (pašlaik vidējais govju produktīvās dzīves mūžs ES ir ap 2.4gadi, Latvijā vidēji 3.17 fadi)

2. Savlaicīgi konstatētu nevēlamās spurekļu parametru pārmaiņas

3. Veiktu pasākumus subakūtas spurekļa acidozes (SARA) novēršanai

 

Kāds būs ieguvums?

Atbilde vienkārša - Mēs par pienu no laimīgām govīm

1. Saimniecībām pieejama, ērta un viegli saprotama sistēma govju spurekļa pH monitoringam

2. Laicīga barības devas korekcija un SARA profilakse

3. Produktīvāki, ilgmūžīgāki un laimīgāki dzīvnieki

4. Drošāka un kvalitatīvāka pārtika

 

Kādas darbības projektā notiek?

Tiek izstrādāta diagnosticēšanas sistēmas arhitektūra un izmēģināti sistēmas sensori

Tiek izstrādātas diagnosticēšanas bolusa komponentes, datu apstrādes programmatūra un webinterfeiss - pētījumu rezultātā atrasts piemērotākais bolusa veids, baterijas ilgstošai darbībai, kā arī datu pārraides iespējas un telefonu vai datoru.