Atklāta vēstule inistru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam

Lēmums nedrīkst būt lēmuma nepieņemšana

Mēs, atklātās vēstules parakstītāji, esam sarūgtināti par valdības nespēju pieņemt sistēmiskus attīstības lēmumus. Tas rada apdraudējumu valsts attīstībai ilgtermiņā. Premjerministra teiktajā šī gada 3. marta LTV raidījumā „1 : 1” bija skaidri redzama vēlme neuzņemties atbildību novadīt līdz galam procesu jautājumā par mežsaimniecības attīstību. Un tas nav vienīgais piemērs.

Latvijas politisko neizlēmību ļoti labi raksturo gadiem neatrisinātais OIK jautājums, ieilgušās diskusijas ap mikrouzņēmuma nodokli, izglītības un veselības nozaru reforma, reģionālā reforma un zemes izmantošanas (ieskaitot arī jau pieminēto mežsaimniecību) jautājums.

Mūsuprāt, prasīt visu sabiedrības grupu un nevalstisko organizāciju vienprātību reformu jautājumos, par kuriem ir jāpieņem politiski lēmumi, ir neiespējami.

Mūsuprāt, šāda Jūsu pozīcija rada starp cilvēkiem tā saukto iesaldēto konfliktu. Viņi nevis dara savu darbu un caur to visu enerģiju iegulda Latvijas attīstībā, bet savu laiku un resursus ir spiesti izšķērdēt, savstarpēji cīnoties par iespēju maksimāli skaļi aizstāvēt savus uzskatus un apkarot otra pārliecību.
Mūsuprāt, valdībai nerīkojoties izlēmīgi un reformām neesot mērķtiecīgām, mēs vienmēr atpaliksim attīstībā un turpināsim zaudēt savus cilvēkus, kuri izvēlēsies pamest Latviju un pēcnācējus neradīt šeit.
Ir tikai normāli, ka demokrātiskā sabiedrībā ir dažādi viedokļi un intereses, kas pirms lēmumu pieņemšanas tiek gan uzklausītas, gan izdiskutētas. Bet, lai valsts attīstītos, ir jāpieņem argumentēti lēmumi, kas veicina Latvijas iedzīvotāju labklājības izaugsmi.

Valsts prezidents Egils Levits 2019. gada 1. oktobrī uzrunā Ministru kabinetā teica: „Reformas vienmēr notiks, no tām mēs nevaram izvairīties, jo tad dažu gadu laikā valsts sastings, sadrups un sabirzīs. Reformas ir nepieciešamas, jo tās ir mūsdienu dzīves prasības, un ar to ir jārēķinās gan valdībai, gan valsts pārvaldei, gan valsts pārvaldes ierēdņiem. […] Ministru kabinets ir tas, kas iniciē un īsteno reformas, jo reforma vienmēr ir politisks jautājums. Tas nozīmē, ka ir jāizšķir, vai un kāda reforma ir vajadzīga, un jādiskutē par šīs reformas saturu, kas ir politisks jautājums.”

 • Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrība
 • Madars Kalniņš Rūjienas meža īpašnieku biedrība
 • Jānis Folkmanis Meža īpašnieku apvienība “Bārbele”
 • Sigita Vaivade Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants"
 • Aigars Grīnbergs, Kurzemes meža īpašnieku apvienība
 • Grigorijs Rozentāls Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs
 • Jurģis Jansons, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” direktors
 • Kristaps Klauss, Latvijas kokrūpniecības federācija
 • Jānis Apsītis, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija
 • Andis Araks, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija
 • Agris Koris, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija
 • Tālis Gaitnieks, akadēmiķis, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
 • Juris Biķis, tautsaimnieks
 • Vilnis Rantiņš, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
 • Edgars Treibergs, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
 • Normunds Stivriņš, Ezeru un purvu izpētes centrs
 • Pauls Rēvelis, Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
 • Māris Liopa, Latvijas mežu sertifikācijas padome
 • Ilze Ozola, Dabas resursu uzraudzības grupa
 • Linards Sisenis, LLU Meža fakultātes dekāns
 • Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs
 • Inguna Siņica, Latvijas Meža nozares arodu biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Ingrīda Krīgere, Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas valdes locekle
 • Valērijs Kozlovs, Latvijas Nacionālās kūdras biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks
 • Raimo Jansons, Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības valdes priekšsēdētājs
 • Liene Sauka, Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija
 • Jānis Knipšis, Mazo meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs
 • Uldis Biķis, A/s Latvijas finieris padomes priekšsēdētājs

Vēstules oriģinālais avots: