Ātrās saites

4 miljonus piešķirs mazajiem lauksaimniekiem

17.martā valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta  piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem. Atbalsta finansējums paredzēts 4 miljonu apmērā.

  Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2019.gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja lauksaimnieka:

  • deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese visā laikaposmā 01/01/2019 - 01/12/2019 ir reģistrēta Latvijā ārpus republikas pilsētām;
  • vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2019.gadā nepārsniedza 7 hektārus;
  • 2019.gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2019.gada 15.maija līdz 15.septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz 1 liellopa vienībai.

Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko ražošanu.

Atbalstu piešķirs kā viereizēju maksājumu - papildinājumu ES tiešo maksājumu atbalstam, ja lauksaimnieka ES tiešo maksājumu summa par 2019. gadu bija vismaz 100 eiro un nepārsniedz 1200 eiro.

Valsts atbalsta summa lauksaimniekiem veidos 50% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas un lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk par 1250 eiro, skaitot kopā gan 2019.gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.

Piemēram, ja šobrīd mazais lauksaimnieks saņem mazo lauksaimnieku atbalstu 500 eiro, tad valsts atbalsts būs 50% jeb 250 eiro.

Noteikumi "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

https://zm.gov.lv/presei/apstiprina-valsts-atbalsta-4-miljonu-eiro-pieskirsanas-kartibu-mazajie?id=11107