Ātrās saites

Pandēmijas laiks nav apstādinājis pētījumus

SARA

 

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
M16.1 pasākums Sadarbība projektā

“Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm”

18-00-A01612-000004

Pandēmijas laiks nav apstādinājis pētījumus

Neskatoties uz ārkārtas situāciju, projekta aktivitātes notiek. Esam ieguvuši jaunu pieredzi, piedaloties projekta darba grupas attālinātajās sanāksmēs.

Lai varētu ievietot bolusu govs spureklī, tiek veikta labāko pasaules risinājumu analīze un veikti pētījumi laboratorijas apstākļos, kas dotu pārliecību, ka bolusa darbība nodrošinās gaidāmos rezultātus.

Joprojām notiek pētījumi pie elektroapgādes sistēmas. Pētījumi notiek divos virzienos:

  1. Elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina baterija.
  2. Elektroapgādes sistēma, kuru nodrošina elektrostatiskais ģenerators.

Tiek testētas un pārbaudītas dažādas baterijas, lai atrastu atbilstoša lieluma un ietilpības bateriju. Iegūstamais rezultāts - nodrošināt elektroapgādes sistēmas darbības ilgumu 360 dienas. Tāpat jāsaprot, ko darīt, ja baterija izlādējas.

Ģeneratora darbības izpētei tika pasūtīts ģenerators. Pētījums vēl tiek veikts.

Turpinās pētījums pie pH un temperatūras sensoriem. Izpētes laikā tiek maksimāli pielāgota temperatūra, lai tā atbilstu govs ķermeņa temperatūrai.

Notiek pētījumi arī pie datu pārraides risinājuma izstrādes un testēšanas laboratorijas apstākļos. Testēšanai ir izveidots īpašs stends. Pagaidām vēl nav iegūti visi nepieciešamie parametri, jāturpina pētījumi.

Analizējot rādītājus, tiek arvien uzlabota un pielāgota mikrokontrolieru plates shēma. Ņemot vērā iegūtos rādītājus  pasūtītas nepieciešamās komponentes.

Tiklīdz būs iegūti nepieciešami parametri, boluss būs gatavs ievietošanai govs spureklī.

Paralēli parametru izpētes procesam notiek govs aprūpe un sagatavošana eksperimentam. Veiksmīga eksperimenta norisei tiek papildinātas zināšanas no literatūras avotiem. Notiek darbs pie eksperimenta atļaujas sagataves.
 

27.05.2020.
Ilva Bērziņa
LOSP projektu koordinatore