Pārstāvju sapulce par KLP budžeta projektu

Pārstāvju sapulce 17.06.2020

Šodien notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) organizēta  Pārstāvju sapulce. Sanāksmes mērķis saskaņot dalīborganizāciju viedokli un pieņemt lēmumus par Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžeta projekta 2021.-2027. plānošanas periodam  jautājumiem.

Pieņemtos lēmumus  LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs virzīs Zemkopības ministrijas (ZM)  Konsultatīvās padomes sēdē,18.jūnijā.

Spraigās un garās diskusijās piedalījās LOSP horizontālās organizācijas, biedrības, kā arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas.

KLP plāns Konsultatīvajai padomei

Uz sapulci bija aicināti arī speciālisti, kas iepazīstināja ar probiotikas izmantošanu augkopībā, lopkopībā un vides attīrīšanā.

Sapulces noslēgumā ieskandinot Līgo svētkus, suminājām sapulces dalībnieci Līgu Bernāni no biedrības Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!