Ātrās saites

KLP stratēģiskā plāna izstrāde

Zemkopības ministrijas KLP stratēģiskā plāna izstrādes komanda pateicas par aktīvu līdzdalību 19.maija KLP tematiskajā darba grupā “Saistītais ienākumu atbalsts”, un ir sagatavojušiinformācijai izziņu par minētās darba grupas rezultātā saņemtajiem komentāriem.

Izziņā ir:

 

  • saglabāta ministrijas priekšlikuma redakcija, kas papildināta ar bordo tekstu vai pārsvītrota, ja komentārs ir ņemts vērā;
  • apkopoti iesūtītie komentāri;
  • sniegti arī ministrijas komentāri kā atbildes uz saņemtajiem viedokļiem.

Par jautājumiem, kuros viedokļi bija krasi atšķirīgi, notika diskusija 18.jūnija Konsultatīvās padomes sēdē.

KLP komentāru izziņa

  

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!